Way Way Ninna Şarkı Sözleri

Way Way Ninna şarkı sözleri hemen altta. Bu parça Klasiken Kurdi albümünde yer almıştır.

Way Way Ninna şarkı sözleri

Way way way way
Way way nînna nînna
Îna niya aya bîna
Şima vînên senîna
 
Tanqê şima mazit ma
Cîpê şima mazit(Lazut) ma
Kuemir şima carit ma
Şima kul kerd zerrê ma
Ma vaydin welê şima
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna
 
Way way way way
Way way nînna nînna
 
Kuhun şima nêwê ma
Bacar şima dewê ma
Kêynê şima vêwê ma
Qey (Seba) xatir birazay ma
Nîmmê qêyserê(Kayseri) şima
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna
 
Way way way way
Way way nînna nînna
Îna nînnê pitun ya
Îna nînnê pitun ya
 
Evrên şima biyu hêr ma
Umo kot miyon kêber ma
Pat pênî alinçêr ma
Miletê ma sêy vêr niya
Rençber gay xwi bid tifing bîger
Xelasê faşîst çîna
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna

Bilgilendirme amaçlı eklenmiştir. Hak sahiplerinin talebi durumunda kaldırılabilir.

+ +