Sublime Kimdir? Biyografisi

Sublime  kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{“bio”:”Su00fcblimleu015fme, katu0131 maddelerin u0131su0131tu0131lu0131nca, ara bir hal olan su0131vu0131 hu00e2le geu00e7meden dou011frudan gaz hu00e2le geu00e7mesi. Su00fcblimleu015fme endotermik faz deu011fiu015fimidir. Faz diyagramu0131ndaki u00fcu00e7lu00fc noktanu0131n altu0131nda geru00e7ekleu015fir. Su00fcblimleu015fme’nin tersine ise ku0131rau011fu0131lau015fma denir.nNormal basu0131nu00e7 altu0131nda u00e7ou011fu kimyasal bileu015fikler ve elementler deu011fiu015fik su0131caklu0131klarda u00fcu00e7 farklu0131 u00f6zellik gu00f6sterirler. Bu durumlarda katu0131 halden gaz hale geu00e7iu015f iu00e7in ara bir hal olan su0131vu0131 hal gereklidir. Burada bahsedilen basu0131nu00e7 maddenin ku0131smi basu0131ncu0131du0131r, tu00fcm sistemin basu0131ncu0131 (atmosfer basu0131ncu0131nu0131 vs. kapsar) deu011fildir. Gereken buharlau015fma basu0131ncu0131na belli bir su0131caklu0131kta sahip olan bu00fctu00fcn katu0131lar genellikle su00fcblimleu015febilir. Karbon, arsenik gibi bazu0131 maddelerin u00fcu00e7lu00fc noktalaru0131nu0131n yuksek olmasu0131 dolayu0131su0131yla su00fcblimleu015fmesi, eriyip buharlau015fmasu0131ndan daha kolaydu0131r.nSu00fcblimleu015fme endotermik bir hal deu011fiu015fimi olduu011fundan du0131u015faru0131dan enerji absorbe eder. Su00fcblimleu015fme entalpisi, fu00fczyon entalpisi ve buharlau015fma entalpisinin toplamu0131 olarak hesaplanamaz.”,”images”:[{“url”:”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a0/Bud_Gaugh%2C_Eric_Wilson%2C_and_Brad_Nowell_of_Sublime_%281996%29.jpg”}]}

+ +