Saian kimdir?

Saian kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Sayan may refer to:nnSayan (name)nSayan Mountains, a mountain range in Siberia, AsianSayan, IndianSayan, Bali, a village in IndonesianSayan, Iran, a village in Hamadan Province, IrannSayu00e1n District, PerunSayu00e1n, city in PerunSayany-Khakassia, a Russian bandy clubnSayan Plak, a Turkish record label in the 1960snSayana, 14th century Indian commentator on the VedasnSayan, a bad Brawlhalla player","images":[]}

+ +