Neminim Şarkı Sözleri

Neminim şarkı sözleri hemen altta. Bu parça Meşa Azadiyê albümünde yer almıştır.

Neminim şarkı sözleri

be hewi loo loo loo
le le ane rebene welateme serhede ne tu wane
ji beğte egide mala babemı rebene xüdera ne buhare
 
ne hawine koce zivistane her çar roje sare
jibexte egite mala bavemı rebena ğudera ne
gaziyu pelanu bı hevare
ez neminım …………… jı bexte egite mala babe xu gulibıra
xudera neminım ku neminım daye
 
lo axao dılemı mı evdala xude
pıra sere danzde riya heft nevala mıne herse egide
mala bave xuguli bıra xude serra derbazkıri fenae
cote kari kar xezala eze ve sıbenge runıjtıbum lı korbena
kerebulaxe nava hevalu hogıra mıne balaxu daya hırmete ke cıvan
kolozeki sıpi lı ser mıla be dıkır dıgıriya dıgo lobıraaaa………..
mıne berdabu peşye gıte xayingamıne çıbu çı Qevımı çı cıriya
go axao bıra agıre kule bı kulbe bıkeve mala nedaim bege
seet lı şeşe şevebu lı cemxuda derxisti fermana sere egita nu mufita nu cındiya
herse egide mala şeveş efendi xune xemılandi bı sere van sıngüya
heçe ku sağmaye bere van dane sinope zonguldağe nava
katilu kandaru van gırtiya tu bala dılexu bıde işev jı evare xudeda
koloze egıda lı ser destemı gulibıre xude maye vala
ezneminım……………. jı bexte egite mala babe xu gulebıra xudera neminımku neminım

Bilgilendirme amaçlı eklenmiştir. Hak sahiplerinin talebi durumunda kaldırılabilir.

  • Bir YORUM bırak?