Yüksel Özkasap kimdir?

Yüksel Özkasap kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Yu00fcksel u00d6zkasap (d. 28 Aralu0131k 1952, Malatya), Tu00fcrk sanatu00e7u0131.nu0130lk, orta ve lise eu011fitimini Malatya’da tamamladu0131. Ortaokul yu0131llaru0131nda mandoline merak sardu0131. 1965 yu0131lu0131nda Malatya Ticaret Lisesi’ni yaru0131da bu0131rakarak u0130stanbul’a gitti. Prof. Cemil Demirsipahi’den keman dersleri almaya bau015fladu0131. 1966 yu0131lu0131nda Almanya’ya gu00f6u00e7 ederek Ku00f6ln’e yerleu015fti. Du00f6nemin plak u015firketi sahibi Yu0131lmaz Asu00f6cal ile tanu0131u015ftu0131 ve ilk 45’lik plau011fu0131 Gu00fclom’u yaptu0131. Beyaz Atlu0131 plau011fu0131, Tu00fcrkiye’de 1 milyon baraju0131nu0131 zorlayarak bu alanda en u00e7ok satu0131u015f yapan du00f6rt 45’lik arasu0131nda yer aldu0131. 1960’lu0131 yu0131llarda Almanya’da "Ku00f6ln Bu00fclbu00fclu00fc" lakabu0131yla tanu0131ndu0131. Yu00fcksel u00d6zkasap, memleket hasreti nedeniyle biru00e7ok paru00e7asu0131nda Tu00fcrkiye’ye olan u00f6zlemini anlatan gurbeti ve ayru0131lu0131k acu0131su0131nu0131 iu015fledi.","images":[]}

+ +