Xezale Şarkı Sözleri

Xezale şarkı sözleri hemen altta. Bu parça Te Nedi / Çavşin albümünde yer almıştır.

Xezale şarkı sözleri

derdêmin jı derdête zafe
kulamin jı kulate zafe
riyamin jı riyate zafe 
keçê çıma tu digiri
derdêmin jı derdête zafe
kulamin jı kulate zafe
riyamin jı riyate zafe 
keçê çıma tu digiri
xezalê lê delalê 
zani riyamin pir dure
hevale lê delalê 
kanî ser riyame tune
xezalê lê delalê 
zani riyamin pir dure
hevale lê delalê 
kanî ser riyame tune
sêbramin sebrate zafe
karemin karete zafe
eşqamin eşkate zafe
keçe çıma tu digiriye
sêbramin sebrate zafe
karemin karete zafe
eşqamin eşkate zafe
keçe çıma tu digiriye
xezalê lê delalê
zani riyamin pir dure
hevale lê delalê 
kanî ser riyame tune
xezalê lê delalê 
zani riyamin pir dure
hevale lê delalê 
kanî ser riyame tune

Bilgilendirme amaçlı eklenmiştir. Hak sahiplerinin talebi durumunda kaldırılabilir.

+ +