Whisky kimdir?

Whisky kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Viski, u0130rlanda ve u0130skou00e7ya lehu00e7elerinde "yau015fam suyu" anlamu0131na gelen "uisge beatha"dan gelmektedir. Arpa, buu011fday, u00e7avdar veya mu0131su0131rdan damu0131tu0131larak yapu0131lan ve meu015fe fu0131u00e7u0131larda dinlendirilerek olgunlau015ftu0131ru0131lan bir tu00fcr alkollu00fc iu00e7kidir.nViski, sek olarak, sulu, buzlu ya da bau015fka iu00e7ecekler (su0131cak kahve dahil) karu0131u015ftu0131ru0131larak iu00e7ilir.nTarihi kayu0131tlarda viski adu0131na ilk kez 1494 yu0131lu0131nda rastlanmu0131u015ftu0131r. John Corr adlu0131 bir papaz defterine cenaze giderleri olarak viski yapu0131lmak u00fczere 508 kg arpa yazmu0131u015ftu0131r.nDu00fcnya genelinde biru00e7ok u00fclkede u00fcretimi olmakla birlikte genel olarak u0130skou00e7 (Scotch), u0130rlanda (Irish) ve Amerikan/Burbon (American/Bourbon) viskisi diye 3u2019e ayru0131lu0131r. nBurbon viski, Amerika Birleu015fik Devletleri’nde u00fcretilir ve bir kez damu0131tu0131lu0131r. u00dcretiminde genel olarak mu0131su0131r kullanu0131lu0131r. nu0130skou00e7 viskisi, u0130skou00e7ya’da u00fcretilir ve iki kez damu0131tu0131lu0131r. u00dcretiminde genel olarak arpa kullanu0131lu0131r. Yapu0131mu0131nda kullanu0131lan tahu0131llar, u00e7imlendirildikten sonra u00e7imlenmenin durdurulmasu0131 iu00e7in u00f6zel fu0131ru0131nlarda, au00e7u0131k ateu015fte kurutulur ve bu sebeple ateu015fin dumanu0131 tahu0131llara siner. Yaku0131t olarak torf (turba) kullanu0131lu0131r. Bu yu00fczden, u0130skou00e7 viskisinde is kokusu hissedilir. nu0130rlanda viskisi, u0130rlanda’da u00fcretilir ve u00fcu00e7 kez damu0131tu0131lu0131r. u00dcretiminde genel olarak arpa kullanu0131lu0131r. Tahu0131llaru0131 da sac u00fczerine kurutulduu011fu iu00e7in, ateu015fin dumanu0131 sinmez ve u0130skou00e7 viskisinde olduu011fu gibi yanu0131k kokusu hissedilmez. nViski bu 3 u00fclke du0131u015fu0131nda Kanada, Japonya, Hindistan, Galler, Avustralya, u0130ngiltere, Finlandiya, Fransa, Gu00fcney Afrika, Yeni Zelanda ve Almanya’da da u00fcretilmektedir. nTu00fcrkiye’de Tekel 1963 yu0131lu0131nda Ankara viskisi markasu0131yla viski u00fcretimine bau015flamu0131u015ftu0131r. Yu0131llu0131k 200.000 litre u00fcretilen bu viski u00e7ok uzun yu0131llar Tekel tarafu0131ndan piyasaya su00fcru00fclmu00fcu015ftu00fcr. 5 yu0131l bekletilerek olgunlau015ftu0131ru0131lan bu viskinin u00fcretim ve pazarlamasu0131 Tekel’nin Mey iu00e7ki’ye u00f6zelleu015ftirilmesi sonrasu0131 Mey iu00e7ki tarafu0131ndan durdurulmuu015ftur. nBazu0131 Viskilerde "Whisky" bazu0131laru0131nda ise "Whiskey" yazar. Bu kafalarda karu015fu0131klu0131k yaratmaktadu0131r. u0130skou00e7ya’da viskiye "whisky", u0130rlanda ve Birleu015fik Devletler’de ise "whiskey" denir ve aralaru0131nda bir anlam farku0131 yoktur. nViski yapu0131mu0131nda kullanu0131lan tahu0131llar, u0130rlanda, u0130skou00e7ya, Kanada ve ABD arpa ve buu011fdaylaru0131, Kanada ve ABD u00e7avdaru0131 ile ABD mu0131su0131ru0131ndan oluu015fmaktadu0131r. u0130rlanda’da halen malt ve malt olmayan arpalaru0131n birlikte kullanu0131ldu0131u011fu0131 tu00fcr viskiler u00fcretilmektedir. u00c7avdar viskisi, Tennessee viskisi ve Burbon ABD’de kavrulmuu015f meu015fe fu0131u00e7u0131larda dinlendirilerek u00fcretilir. Viski du00fcu015fu00fcldu00fcu011fu00fc gibi rengini kalitesinden, fu0131u00e7u0131lardan veya fu0131u00e7u0131larda bekleme su00fcresinden almaz. Farklu0131 renkler u00fcretici firmalar tarafu0131ndan viskiye karamel ilave edilerek sau011flanu0131r.nAeneas Coffey 1831u2019de u201csu00fcrekli damu0131tu0131m imbiu011fiu201d denilen aleti icat etmeseydi, viski ne bugu00fcnku00fc kadar u00fcretilebilecekti, ne de du00fcnyanu0131n du00f6rt bir yanu0131na yayu0131labilecekti. Coffey imbiu011finin bulunuu015fundan u00f6nce, viski yu00fczyu0131llar boyunca hep aynu0131 u015fekilde u00fcretildi. Maltlanmu0131u015f arpanu0131n birasu0131 baku0131r imbiklerde au011fu0131r au011fu0131r damu0131tu0131lu0131yordu. Bu viski hem pahalu0131ya u00e7u0131ku0131yor, hem u00fcretim fazla arttu0131ru0131lamu0131yordu, hem de au011fu0131r bir tada sahip oluyordu. Coffey imbiu011fi sayesinde ise her tu00fcrlu00fc tahu0131lu0131n birasu0131ndan, hu0131zlu0131 ve ucuz viski damu0131tu0131labildi.nViski, u00e7ok geniu015f cou011frafi u00fcretim alanu0131, u00e7ok u00e7eu015fitli tipleri, u00e7ok u00e7eu015fitli varyasyonlaru0131 olan ve yu00fczlerce damu0131tu0131mevi ve marka tarafu0131ndan u00fcretilip pazarlanan bir u00fcru00fcndu00fcr. Bu sebeple konuyu daha anlau015fu0131lu0131r yapmak adu0131na deu011ferlendirmeler ana tipler olan u0130skou00e7 viskisi, u0130rlanda viskisi ve Amerikan/Burbon viskisi bau015flu0131klaru0131 altu0131nda yapu0131lmaktadu0131r.","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/CanadianWhisky.JPG"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Glencairn_Whisky_Glass.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/WhiskyMaking_Kilned_BarleyMalt.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Whiskyhogmanay2010.jpg"}]}

+ +