Vasiyet kimdir?

Vasiyet kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Vasiyet (Arapu00e7a: u0648u0635u064au0629), bir kiu015finin u00f6lu00fcmu00fcnden sonra geu00e7erli olmak u00fczere, bir veya birden fazla kiu015fiye belirli bir mal bu0131rakmasu0131 iu015flemidir. Vasiyet, u00f6lu00fcme bau011flu0131 bir tasarruftur. Vasiyet su00f6zlu00fc veya yazu0131lu0131 olabilir. Yazu0131lu0131 vasiyette bulunma sonucunda ortaya u00e7u0131kan belgeye vasiyetname denir.nVasiyetnamede yazu0131lanlaru0131n au00e7u0131k ve anlau015fu0131lu0131r olmamasu0131 halinde u00e7eu015fitli yorum kurallaru0131na gu00f6re yorumlanmasu0131 ve miras bu0131rakanu0131n vasiyetnameyi yazarken amau00e7ladu0131u011fu0131 iradenin ortaya u00e7u0131karu0131lmasu0131 gerekebilir.","images":[]}

+ +