Van Gogh kimdir?

Van Gogh kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Vincent Willem van Gogh (telaffuz: [u02c8vu026ansu025bnt u02c8u028bu026alu0259m vu0251n u02c8u0263u0254x] ; 30 Mart 1853 – 29 Temmuz 1890), Hollandalu0131 art izlenimci ressam. Batu0131 du00fcnyasu0131 sanat tarihinin en tanu0131nmu0131u015f ve en etkili u015fahsiyetlerinden biridir. On yu0131ldan biraz fazla bir su00fcre iu00e7inde aralaru0131nda 860 yau011flu0131 boya tablonun da olduu011fu 2.100 kadar resim ve u00e7izim u00e7alu0131u015fmasu0131 u00fcretti ve bunlaru0131n u00e7ou011fu yau015famu0131nu0131n son iki yu0131lu0131nda yapu0131ldu0131. Bunlaru0131n arasu0131nda manzaralar, natu00fcrmortlar, portreler ve otoportreler bulunmaktadu0131r ve modern sanatu0131n temelleri sayu0131lan cu00fcr’etku00e2r renkler ile canlu0131, fevru00ee ve ifade dolu fu0131ru00e7a darbeleriyle ayu0131rt edilirler. 37 yau015fu0131nda yu0131llardu0131r su00fcren zihin rahatsu0131zlu0131u011fu0131 ve yoksulluu011fun ardu0131ndan intihar etti.nu00dcst orta su0131nu0131f bir aileye dou011fan van Gogh u00e7ocukken ciddi, sessiz ve saygu0131lu0131ydu0131 ve resim de yapmaktaydu0131. Genu00e7liu011finde sanat simsaru0131 olarak u00e7alu0131u015ftu0131 ancak Londra’ya gu00f6nderildikten sonra bunalu0131ma girdi. Dine du00f6ndu00fckten sonra Belu00e7ika’nu0131n gu00fcneyinde Protestant misyoner olarak u00e7alu0131u015ftu0131. Sau011flu0131u011fu0131 bozulup yalnu0131zlu0131k iu00e7inde yau015fadu0131ktan sonra ebeveynlerinin yanu0131na du00f6ndu00fc ve 1881 yu0131lu0131nda resim yapmaya bau015fladu0131. Ku00fcu00e7u00fck kardeu015fi Theo tarafu0131ndan maddi olarak desteklendi ve ikisi yu0131llarca mektupla yazu0131u015ftu0131lar. u00c7ou011funlukla natu00fcrmortlar ve u00e7alu0131u015fan ku00f6ylu00fclerin tasvirlerinden oluu015fan ilk u00e7alu0131u015fmalaru0131nda daha sonraki eserlerinin ayu0131rt edici niteliu011fi olan canlu0131 renkler gu00f6ru00fclmez. 1886 yu0131lu0131nda tau015fu0131ndu0131u011fu0131 Paris’te, izlenimci hassasiyete karu015fu0131 tepki gu00f6steren ve aralaru0131nda u00c9mile Bernard ile Paul Gauguin’in de bulunduu011fu avangart u00fcyeleriyle tanu0131u015ftu0131. u00c7alu0131u015fmalaru0131 geliu015ftiku00e7e natu00fcrmortlara ve yerel manzaralara yeni bir yaklau015fu0131m getirdi. Resimlerinde daha parlak renkler kullanmaya bau015fladu0131 ve daha sonra 1888’de Fransa’nu0131n gu00fcneyinde kaldu0131u011fu0131 Arles’da ustalau015facau011fu0131 kendine u00f6zgu00fc bir u00fcslu00fbp geliu015ftirdi. Bu du00f6nemde zeytin au011fau00e7laru0131, selviler, buu011fday tarlalaru0131 ve ayu00e7iu00e7ekleri de tuvallerine konu olmaya bau015fladu0131.nPsikotik epizodlardan ve delu00fczyonlardan muzdarip olan van Gogh zihin sau011flu0131u011fu0131ndan endiu015fe duymasu0131na rau011fmen fiziksel sau011flu0131u011fu0131nu0131 ekseriyetle ihmal etmiu015f du00fczgu00fcn beslenmemiu015f ve au015fu0131ru0131 alkol almu0131u015ftu0131r. Gauguin ile arkadau015flu0131u011fu0131 bir ustura ile yolunu kesmesi ve u00f6fke nu00f6beti sonucu sol kulau011fu0131nu0131n bir ku0131smu0131nu0131 keserek yaralamasu0131 sonucu sona ermiu015ftir. Bir du00f6nem Saint-Ru00e9my’de olmak u00fczere aku0131l hastanelerinde kalmu0131u015ftu0131r. Hastaneden kendi isteu011fiyle ayru0131ldu0131ktan sonra Paris yaku0131nlaru0131nda Auvers-sur-Oise’da Auberge Ravoux’ya tau015fu0131ndu0131 ve homeopati uygulayan doktor Paul Gachet tarafu0131ndan tedavi edilmeye bau015fladu0131. Depresyonu devam etti ve 27 Temmuz 1890’da bir altu0131patlarla kendini gu00f6u011fsu00fcnden vurdu. u0130ki gu00fcn sonra yaralaru0131 nedeniyle u00f6ldu00fc.nYau015fadu0131u011fu0131 su00fcrede bau015faru0131su0131z olan Van Gogh’a deli gu00f6zu00fcyle baku0131lu0131yordu. u0130ntiharu0131ndan sonra u015fu00f6hret kazanan ressam halku0131n imgeleminde tipik yanlu0131u015f anlau015fu0131lmu0131u015f dahi, "u00e7u0131lgu0131nlu0131k ve yaratu0131cu0131lu0131u011fu0131n bir arada olduu011fu su00f6ylemlerini" gu00f6steren bir ressam olarak yer almu0131u015ftu0131r. Resim u00fcslu00fbbunun u00f6geleri fovistler ve Alman du0131u015favurumcularu0131 tarafu0131ndan kullanu0131lmaya bau015fladu0131ktan sonra 20. yu00fczyu0131lu0131n bau015flaru0131nda u00fcnu00fc artmaya bau015flamu0131u015ftu0131r. Sonraki yu0131llar boyunca u00e7ok yaygu0131n bir eleu015ftirel, ticari ve popu00fcler bir bau015faru0131 yakalayan van Gogh sorunlu kiu015filiu011finin romantik, azap u00e7eken sanatu00e7u0131 idealini simgelediu011fi u00f6nemli ama hu00fczu00fcnlu00fc bir ressam olarak hatu0131rlanmaktadu0131r.","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Caf%C3%A9tafel_met_absint_-_s0186V1962_-_Van_Gogh_Museum.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Cuesmes_JPG001.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/De_zaaier_-_s0029V1962_-_Van_Gogh_Museum.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Felix_Rey_portrait_%26_sketch.jpg"}]}

+ +