Týr kimdir?

Týr kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Tyr, Tek eli ve gu00f6zu00fcnu00fcn olmadu0131u011fu0131 belirtilen, u0130skandinav Mitolojisi’nde zafer ve adalet tanru0131su0131du0131r. Simgesi yukaru0131 dou011fru ok u015feklindedir. "Tu00fcr" ve "Tiyu00fcr" diye okunur.Gu00fcney Cermenlerinde Ziu olarak bilinir.Anglo Saksonlardaki adu0131 Tue”dur.u0130ngilizcede Tyr’u00fcn kutsal gu00fcnu00fc olan Salu0131 gu00fcnu00fcne Tuesday (Tue’nun gu00fcnu00fc) denir.Adu0131nu0131n diu011fer Cermen halklaru0131ndaki telaffuzlaru0131 Tsiu ,Tiwaz,Zeo,Dio,Dieu ve Tiw’dur.u0130smi etimolojik olarak Hint-Avrupa ku00f6kenli Dyaus ku00f6ku00fcnden. Zeus ve Dionysos’la aynu0131 ku00f6kten gelmektedir.nKaru0131su0131 savau015f ve bereket tanru0131u00e7alaru0131ndan Zisa(Cisa)’du0131r.Bu isimde kendi isminin diu015fil versiyonudur.nNazu0131m Edda’da Odin’in ou011flu olarak geu00e7er. Bir elinin kopmasu0131 hiku00e2yesi ise olduku00e7a ilginu00e7tir.nnKahinler, ku00f6tu00fclu00fck sembolu00fc Loki’nin ou011fullaru0131ndan biri olan, kurt Fenrir’in gelecekte du00fcnyanu0131n sonunu getireceu011fine dair bir haber alu0131rlar. Bu yu00fczden, daha bebeklikten itibaren Fenrir’i zincire vururlar. Fenrir’e gu00f6zkulak olmayu0131 kabul eden tanru0131 ise, Odin’in ou011fullaru0131ndan biri olan Tyr’du00fcr. Fenrir bir u015fekilde tu00fcm zincirlerden kurtulmayu0131 bau015faru0131r ve o an hu0131ncu0131nu0131 alamayarak u00e7evresine saldu0131rmaya bau015flar. Bu su0131rada Tyr, sau011f elini Fenrir’e kaptu0131ru0131r. Bu nedenle Tyr, u00e7ou011fu u0130skandinav tasvirinde tek elli olarak tanu0131mlanu0131r.nBuna ek olarak, Vikingler savau015fa gitmeden u00f6nce savau015f aletlerine Tyr’in sembollerini u00e7izerlerdi.","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/IB_299_4to_Tyr.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Lokasenna_by_Lorenz_Fr%C3%B8lich.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Tyr-brakteaten_fr%C3%A5n_Naglum%2C_Trollh%C3%A4ttan_%28SHM_1164%29_tecknad.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Tyr_and_Fenrir-John_Bauer.jpg"}]}

+ +