Twitch kimdir?

Twitch kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Twitch, endu00fcstriyel metal grubu Ministry’nin ikinci albu00fcmu00fcdu00fcr. 1986 yu0131lu0131nda yayu0131mlanan albu00fcm, ilk albu00fcm olan "With Sympathy"’nin synthpop havasu0131ndan uzaklau015fu0131p, daha agresif ve karanlu0131k bir EBM tarzu0131 edinmiu015ftir. Albu00fcmu00fcn Sire Records tarafu0131ndan yayu0131mlanmasu0131, Jourgensen’in Arista/BMG’deki u00f6nceki tecru00fcbelerinin aksine produ00fcksiyonu artistik bir au00e7u0131dan kontrol edebilmesine olanak sau011flamu0131u015ftu0131r. Twitch 1990 yu0131lu0131nda iki tane ek paru00e7a ile yeniden yayu0131mlanmu0131u015ftu0131r.nTwitched, Radioactive Records aracu0131lu0131u011fu0131yla 2003 yu0131lu0131nda yayu0131mlanmu0131u015ftu0131r. Bu albu00fcm "Twitch"’in gayriresmi bir yeniden du00fczenlemesidir ve grubun plak u015firketi ile anlau015fmadan u00f6nceki albu00fcm u015farku0131 listesini iu00e7ermektedir. Twitch’deki u015farku0131laru0131n u00f6nceden yayu0131mlanmamu0131u015f alternatif versiyonlaru0131 bu albu00fcmde bulunmaktadu0131r.n"Over the Shoulder" albu00fcmden u00e7u0131kan tek tekli olmuu015ftur.","images":[]}

+ +