Tuna Kiremitçi kimdir?

Tuna Kiremitçi kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Tuna Kiremitu00e7i (d. 24 u015eubat 1973, Eskiu015fehir), Tu00fcrk u015fair ve mu00fczisyen. Filibe ku00f6kenli bir ailenin u00e7ocuu011fu olarak Eskiu015fehiru2019de dou011fdu. u0130lk u015fiirleri, Galatasaray Lisesi yu0131llaru0131nda Varlu0131k dergisinde yayu0131mlandu0131. Kendisine Yau015far Nabi Nayu0131r u015eiir u00d6du00fclu00fc’nu00fc kazandu0131ran "Ayabakanlar" adlu0131 kitabu0131, 1994 yu0131lu0131nda okuyucuyla buluu015ftu. 1997’de Bosnalu0131 u015fair u0130zzet Sarayliu00e7’le Erguvan Balkan u015eiir u00d6du00fclu00fc’nu00fc paylau015ftu0131. Bunu 1998 tarihli ikinci u015fiir kitabu0131 olan "Akademi" izledi.nKiremitu00e7i’nin 2002’de u00e7u0131kan ilk romanu0131 "Git Kendini u00c7ok Sevdirmeden" bu00fcyu00fck yanku0131 uyandu0131rdu0131 ve o yu0131lu0131n su00fcrpriz edebiyat olaylaru0131ndan biri kabul edildi. 2003’te ikinci romanu0131 "Bu u0130u015fte Bir Yalnu0131zlu0131k Var" ve u015fiirlerini derlediu011fi "Bazu0131 u015eiirler Bazu0131 u015earku0131lar" yayu0131mlandu0131. 2005’te u00e7u0131kan "Yolda u00dcu00e7 Kiu015fi" adlu0131 romanu0131 da geniu015f bir okuyucu kitlesiyle buluu015ftu ve beu011feni kazandu0131. Daha sonra da 2007 tarihli "Dualar Kalu0131cu0131du0131r", 2009’da "Ku00fcu00e7u00fcu011fe Bir Dondurma", 2011’de "Selanik’te Sonbahar", 2012’de "Gu00f6nu00fcl Meselesi", 2015’te "Uu00e7an Halu0131laru0131n Ayrodinamik Sorunlaru0131" ve 2016 yu0131lu0131nda "Kendi Seven Au011flamaz" romanlaru0131 yayu0131mlandu0131.nGenellikle su0131radan insanlaru0131n trajedilerini, gu00fcnu00fcmu00fcz toplumundaki kadu0131n-erkek iliu015fkilerinin au00e7mazlaru0131nu0131 ve yau015flanmanu0131n melankolisini hu00fczu00fcnlu00fc, yer yer de gu00fclu00fcmseten bir anlatu0131mla iu015flediu011fi romanlaru0131, Profesu00f6r Gu00fcrsel Aytau00e7 tarafu0131ndan Tu00fcrk edebiyatu0131nda "romantik ironi" u00f6rnekleri olarak deu011ferlendirilmiu015ftir.Mimar Sinan Gu00fczel Sanatlar u00dcniversitesi’nde sinema eu011fitimi gu00f6ren, ku0131sa filmleri u00e7eu015fitli festivallerde u00f6du00fcller alan Tuna Kiremitu00e7i, 2009’da ilk uzun metrajlu0131 filmi Adu0131nu0131 Sen Koy’u u00e7ekmiu015ftir.n1990’lu0131 yu0131llarda Kumdan Kaleler topluluu011fuyla etnik rock u00e7alu0131u015fmalaru0131 yapmu0131u015f, besteci ve solist olarak bir albu00fcme ("Denize Dou011fru"; 1996) imza atmu0131u015ftu0131r. 2007 yu0131lu0131nda "Kendi Halinde" adlu0131 ilk solo albu00fcmu00fcnu00fc yayu0131nladu0131ktan sonra, 2013’te Atlas rock grubuyla bir albu00fcme (Selam Yabancu0131, 2013) solist ve u015farku0131 yazaru0131 olarak imza atmu0131u015ftu0131r. Atlas grubu ile 2015 yu0131lu0131nda Bir Uyumsuz Bulut adlu0131 EP’yi kaydetmiu015ftir.2010 yu0131lu0131nda polisin yabancu0131 uyruklu kadu0131nlaru0131 pazarlayan bir fuhuu015f mafyasu0131na yaptu0131u011fu0131 operasyonda, ismine mafyanu0131n mu00fcu015fterileri arasu0131nda rastladu0131u011fu0131 gereku00e7esiyle u0130stanbul Asayiu015f u015eube Mu00fcdu00fcrlu00fcu011fu00fc’ne ifade vermeye u00e7au011fru0131lmu0131u015ftu0131r.u201cBu u0130u015fte Bir Yalnu0131zlu0131k Varu201d 2013u2019te sinemaya uyarlanmu0131u015f, bau015frolleri Engin Altan Du00fczyatan ve u00d6zgu00fc Namal canlandu0131rmu0131u015ftu0131r. u201cDualar Kalu0131cu0131du0131ru201du0131n 2014 tarihli tiyatro uyarlamasu0131nda Nurseli u0130diz rol almu0131u015ftu0131r. Aynu0131 roman 2019’da bir kez daha, bu kez "Au015fk Kalu0131cu0131du0131r" adu0131yla sahneye uyarlanmu0131u015f, bu kez Dilek Tu00fcrker ve Damla Cerciu015fou011flu tarafu0131ndan canlandu0131ru0131lmu0131u015ftu0131r. Besteleri kendisi du0131u015fu0131nda Haluk Levent, Ajda Pekkan, Mu00fcslu00fcm Gu00fcrses, Gu00fclay, Demet Sau011fu0131rou011flu, Renan Bilek, Eda Baba ve Esin u0130ris gibi sanatu00e7u0131lar tarafu0131ndan da seslendirilmiu015ftir.nRomanlaru0131 16 dile (Fransu0131zca, Almanca, u0130talyanca, u0130spanyolca, Arnavutu00e7a, Azerice, Farsu00e7a, Bulgarca, Yunanca, Romence, Estonca, Portekizce, Bou015fnaku00e7a, Arapu00e7a, u00c7ince, Macarca) u00e7evrilen Kiremitu00e7i, bir ou011ful ve bir ku0131z babasu0131du0131r. Bir du00f6nem Cumhuriyet gazetesinde yazmu0131u015ftu0131r. 11 Haziran 2010’da Hu00fcrriyet gazetesinin Kelebek ekinde yazmaya bau015flamu0131u015fsa da 2012 yu0131lu0131nda gu00f6revine son verilmiu015ftir. 2013-2014 yu0131llaru0131nda Aydu0131nlu0131k gazetesinde yazmu0131u015ftu0131r.u0130stanbul’daki yabancu0131 hayat kadu0131nlaru0131yla ilgili duygu ve gu00f6zlemlerinden "Lolita u00c7ocuk Deu011fil (Karakarga, Nisan 2016)" ve "Sivastopol Gu00fczeli (Su00f6zcu00fckler, Ocak-u015eubat 2016)" adlu0131 kurgusal u00f6yku00fclerinde bahseden Kiremitu00e7i, 2016’da romancu0131lu0131k kariyerine son verdiu011fini, sanat hayatu0131nu0131 yalnu0131z mu00fczik ve u015fiirle su00fcrdu00fcreceu011fini au00e7lu0131klamu0131u015ftu0131r. Aynu0131 yu0131l "Tuna Kiremitu00e7i ve Arkadau015flaru0131" albu00fcm projesine bau015flamu0131u015ftu0131r. Eski ve yeni bestelerini Pamela, u00d6zge Fu0131u015fku0131n, Gonca Vuslateri, u00d6yku00fc Gu00fcrman, Gu00fclu00e7in Ergu00fcl, Jehan Barbur, Yu0131ldu0131z Tilbe, Sena u015eener, Gu00f6ku00e7e Bahadu0131r, Gu00fclay gibi sanatu00e7u0131larla du00fcet olarak seslendirmiu015f, u015farku0131laru0131 her ay YouTube’da tek tek yayu0131mladu0131ktan sonra 2017’de "Tuna Kiremitu00e7i ve Arkadau015flaru0131" adu0131yla ve Pasaj Mu00fczik etiketiyle albu00fcm olarak yayu0131mlamu0131u015ftu0131r. Alternatif / indie kulvaru0131ndaki albu00fcmu00fc mu00fczik eleu015ftirmeni Naim Dilmener (Hu00fcrriyet, 13 Ocak 2017) "Yeni bir yu0131lla birlikte erkenden gelen iyi bir albu00fcm" , gazeteci Asu Maro (Milliyet, 27 Ocak 2017) "Son du00f6nemlerin en samimi iu015fi" , mu00fczik yazaru0131 Yavuz Hakan Tok (Milliyet Sanat, 13 u015eubat 2017) "Tuna Kiremitu00e7i iyi bir u015farku0131 yazaru0131. Gu00fczel ve etkili melodiler, u015fiirli su00f6zler buluyor, yazu0131yor ve bunu daha u00e7ok genu00e7 olduu011fu ilk du00f6nemlerinden beri yapu0131yor." u015feklinde deu011ferlendirmiu015ftir.2019’da "Tuna ve Arkadau015flaru0131-II" albu00fcmu00fcnu00fcn kayu0131t ve yayu0131nlaru0131na bau015flamu0131u015ftu0131r. Tuna Kiremitu00e7i’nin 20 yu0131l aradan sonra yeni u015fiir kitabu0131 "En Sau011flam Direniu015f Kalbi temiz Tutmak" Mona Kitap tarafu0131ndan yayu0131nlanmu0131u015ftu0131r.","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Albumkapakfoto.jpg"}]}

+ +