Tuğçe Pala kimdir?

Tuğçe Pala kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Tuu011fu00e7e Pala (d. 13 Aralu0131k 1974, Gaziemir, u0130zmir), TRT u0130stanbul Radyosu Tu00fcrk Sanat Mu00fcziu011fi Ses Sanatu00e7u0131su01311974 yu0131lu0131nda u0130zmir Gaziemir’de dou011fdu. Babasu0131nu0131n subaylu0131k mesleu011fi nedeniyle okul hayatu0131nu0131n bu00fcyu00fck bir bu00f6lu00fcmu00fcnu00fc farklu0131 illerde ve okullarda tamamladu0131. u00c7ocukluk yu0131llaru0131nda mu00fcziu011fe olan tutkusu anne ve babasu0131 tarafu0131ndan fark edilince mu00fczik u00e7alu0131u015fmalaru0131na yu00f6nlendirildi. Bulunduklaru0131 illerde faaliyet gu00f6steren musiki cemiyetlerinde u00e7alu0131u015fmalaru0131na 12 yau015fu0131nda bau015flamu0131u015ftu0131. Kanun dersi almaya bau015fladu0131. Daha sonralaru0131, Tu00fcrk Musiki Konservatuvaru0131nda u00e7alu0131u015fmalarda bulunmuu015ftur.n1990 senesinde u0130stanbul Teknik u00dcniversitesi Tu00fcrk Musikisi Devlet Konservatuaru0131’nu0131n au00e7mu0131u015f olduu011fu Ses Eu011fitimi Bu00f6lu00fcmu00fc su0131navlaru0131na girdi. Bu su0131navlardan sonra, konservatuvara bau015flamdu0131. Beu015f senenin ardu0131ndan 1995 yu0131lu0131nda mezun oldu.nKonservatuvar yu0131llaru0131nda Tu00fclun Korman, Tu00fclin Yakaru00e7elik, Belku0131s Aran, Alaaddin Yavau015fu00e7a, Bekir Su0131tku0131 Sezgin, Selahattin u0130u00e7li, Naime Batanay, Yavuz u00d6zu00fcstu00fcn, Nevzat Atlu0131u011f, Ou011fuz Parlar, Huru015fit Ungay, Erdou011fan Berker ve Hakan Talu gibi eu011fitimcilerden ders aldu0131.nKonservatuvarda eu011fitim gu00f6rdu00fcu011fu00fc senelerde, 1994 yu0131lu0131nda u0130stanbul Radyosu’nun au00e7mu0131u015f olduu011fu; yetiu015ftirilmek u00fczere, ses sanatu00e7u0131su0131 su0131navu0131na girdi ve aynu0131 sene u0130stanbul Radyosu’nda akitli ses sanatu00e7u0131su0131 olarak gu00f6reve bau015fladu0131. Radyo u00e7alu0131u015fmalaru0131nu0131n yanu0131 su0131ra biru00e7ok konserde gu00f6rev aldu0131. Festivallerde ve u0130stanbul Tu00fcrk Mu00fcziu011fi gu00fcnlerinde konserler verdi.nYurt du0131u015fu0131nda.; Almanya, Rusya, Yunanistan, Cezayir, Tu00fcrkmenistan bau015fta olmak u00fczere biru00e7ok u00fclkede resmi gu00f6revlerde bulundu. Yurt iu00e7inde de TRT gu00f6revlerinin du0131u015fu0131nda, Tu00fcrk musikisine katku0131da bulunmak amacu0131yla, biru00e7ok ilde dernek, kuruluu015f ve yardu0131m konserlerine katu0131ldu0131. Bu katku0131laru0131ndan dolayu0131 almu0131u015f olduu011fu u00f6du00fcllerin yanu0131 su0131ra, TRT’de; Ankara ve u0130stanbul’daki ve biru00e7ok ildeki televizyon ve radyo programlaru0131nda gu00f6rev aldu0131. 2002 yu0131lu0131nda u0130stanbul Radyosu’nda kadrolu ses sanatu00e7u0131su0131 olmaya hak kazandu0131.n5 Haziran 2012’de Kerem Seven ile hayatu0131nu0131 birleu015ftirdi. Halen TRT u0130stanbul Radyosu’ndaki ses sanatu00e7u0131lu0131u011fu0131 gu00f6revine devam etmektedir.","images":[]}

+ +