The Prodigy kimdir?

The Prodigy kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"The Prodigy. u0130ngiltere’nin Essex u015fehrinde 1989 yu0131lu0131nda Liam Howlett tarafu0131ndan "Moog Prodigy" adu0131yla kurulan, 1991 de ismini "The Prodigy" olarak deu011fiu015ftirdikten sonra yaptu0131klaru0131 "Firestarter", Smack My Bitch Up", "Voodoo People" gibi paru00e7alarla tu00fcm du00fcnyada kendilerinden bahsettirmiu015f elektronik mu00fczik topluluu011fudur. 1998 de yaptu0131klaru0131 "The Fat of the Land" albu00fcmu00fcnu00fcn satu0131u015f rakamu0131, Beatles, Spice Girls ve Radiohead’den sonra grubu tek albu00fcm u00fczerinden multiplatin plak alabilen tek u0130ngiliz grup olarak tescillemiu015ftir.nProdigy, rave u00e7evrelerinin "Du00f6rt Bu00fcyu00fck" (Big Four) olarak isimlendirdiu011fi gruplardan biridir. Fatboy Slim, Crystal Method ve Chemical Brothers bu Du00f6rt Bu00fcyu00fck’u00fcn diu011fer elemanlaru0131 kabul edilir. Her ne kadar 1970’lerde Jean Michel Jarre, Kraftwerk, Tangerine Dream gibi isimlerin elektronik mu00fcziu011fin u00f6ncu00fcleri olduklaru0131 kabul edilse de, "Du00f6rt Bu00fcyu00fck" arasu0131nda 1990’larda bau015flayan mu00fcthiu015f rekabet dans mu00fcziu011fini farklu0131 boyutlara tau015fu0131mu0131u015f, bu rekabetten dou011fan u00fcru00fcn 1990’lu0131 yu0131llaru0131 dans mu00fcziu011finin miladu0131 olarak kabul ettirmiu015ftir.nYaptu0131klaru0131 mu00fcziu011fe "jungle", "breakbeat", "punk-vokal", "big beat" gibi isimler taku0131lsada The Prodigy hiu00e7bir zaman sabit bir mu00fczik tu00fcru00fc yapmayarak rave du00fcnyasu0131nu0131 ve hayranlaru0131nu0131 her zaman u015fau015fu0131rttu0131. Grubun beyni Liam Howlett’u0131n yaptu0131u011fu0131 bu mu00fczik 1990’lu0131 yu0131llarda tu00fcm du00fcnyayu0131 etkisi altu0131na aldu0131. Biru00e7ok rave otoriterine gu00f6re Liam Howlett elektronik mu00fcziu011fin kurucusu Robert Moog ve geliu015ftiricisi Brian Eno’dan sonra en bu00fcyu00fck elektronik mu00fczik dehasu0131 olarak kabul edilir. The Prodigy’nin bu00f6yle bir bau015faru0131 elde etmesinin nedeni Liam’u0131n tekno ru00fcyasu0131na zamanu0131nu0131n en uu00e7 Mc u00f6rnekleri olan Keith Flint ve Maxim Reality ile devam etmiu015f olmasu0131du0131r. Aynu0131 zamanda lise arkadau015fu0131 olan bu u00fcu00e7 kafadar unutulmayacak bau015faru0131lara imza atacaklardu0131r.nn","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flint%26Holiday.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Liam_Howlett.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/MG_7398_BatisteSafontRocafot2.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Maxim_Reality%2C_German_tour%2C_2009.jpg"}]}

+ +