Sokak Kimdir? Biyografisi

Sokak  kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{“bio”:”Sokak; yerleu015fim yerlerinde, u00fczerinde ulau015fu0131mu0131n sau011flandu0131u011fu0131, genellikle cadde ve bulvarlardan daha ku00fcu00e7u00fck yol. Sokak, yayalaru0131n ve tau015fu0131tlaru0131n ulau015fu0131mu0131nu0131 ve civar binalara eriu015fimini kolaylau015ftu0131rmak iu00e7in kullanu0131lu0131r. Mahalle aralaru0131ndaki bazu0131 ku00fcu00e7u00fck sokaklar tau015fu0131t trafiu011fine uygun olmayabilir. Bununla birlikte yerleu015fim yerlerindeki sosyo-ekonomik deu011fiu015fikliklere bau011flu0131 alarak caddelerden daha geniu015f sokaklar veya sokak bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde caddeler de gu00f6ru00fclebilir.nSokaklar asfalt, stabilize veya toprak olabilir.”,”images”:[]}

+ +