Sivan Perwer Bavê Fexriya Şarkı Sözleri

Sivan Perwer Bavê Fexriya şarkı sözleri hemen altta. Bu parça Chants du Kurdistan albümünde yer almıştır.

Sivan Perwer Bavê Fexriya şarkı sözleri

Bave Fexriya qurba min go iro dinya ewr e….
Ax lo nabe sayi, hawar li min min rebene
Le li Bave Fexro derketine Tabüra Serte taqibate bi se alayi
Hawar li min oy…
 
Geli gundi ü ciranan çima Bave Fexro ne li mal e?
Hün dibinin ode ji mevanan xir ü xal e
Hawar li min min rebene
 
Bawe Fexriya qurba min go ji ine heta ine
Hawar li min min rebene
İro se ro se şev e Bave Fexro birindar e li nav nivine…
Eze rabim daw ü delinge xwe hilgevim herim Hadhaka xopan,
Mala Erekele Hekim, bejim hekimo qurba sing ü bere min rebene
Ji Bave Fexro re bike melhema deve ve birine hewar li min
Heyfa mera ye di çi hali, hawar li min min rebene
 
Min go Bave Fexro were em bi deste hevdu bigrin…
Ax lo herin çiya, hawar li min min rebene
Le li min şewitiye eze derbasi hela male büme
Bave Fexro bi ser birine xwe de kür dinaliya hewar li min
Heyf ü xebineta Bave Fexro, Suware Gejo, Torine mala Ezo
Birindar bü bi se gulen va Romiya ax hawar li min min rebene
Emre çüyi carde naye min rebene
 
Bave Fexriya qurba min go bi qizani ay…
Pir delal büm hawar li min min rebene
Gidi qurban bi bükani ay… karxezal büm hewar li min
Bişewite mala mere xirab ü Romiyan
Çawa sala isal qir ü qal büm
Ax emre çüyi carde naye ay…

Bilgilendirme amaçlı eklenmiştir. Hak sahiplerinin talebi durumunda kaldırılabilir.

+ +