Qefes Şarkı Sözleri

Qefes şarkı sözleri hemen altta. Bu parça Wenda albümünde yer almıştır.

Qefes şarkı sözleri

Nîvè şevè te bè xâpinèm,
Jè bì rèya re ez te şâş bèkìm
 
Bìxwâzi, nexwâzi ezè te ji bìkèm râzi !
Dìlè zelâl tè kû tâzi werèm lè cem te,
 
Hèdi rèki lè ber mìn veke
Gûh bìdèm dengè dìlè te
Helâ çè dì bèje, çè nâbèje?
 
(lè lè lè, lè lè)
 
Bìrinà kevìn jè yâ berè
Pìr bèkìm lè ser singa te
 
Azâd bìke, rìzgâr bìke
Derxwène xwe jè wè hepsè!
 
Bìşkine zìncira tìrsè!
Bì fìrine kewè jè qefesè
Helâ çè dìke, çè nake
 
Ax! Mìnâ dawiya vè zûlmè
Stû xwerke lè ber evinè!
Helâ çè dìbe, çè  nâbe
 
(Ne bese, ne bese?
Ne heyfe, neyfe?)
 
Söz Müzik: Mehmet Atlı
 
Fırat Aksoy tarafından gönderildi. Teşekkür ederiz. 

Bilgilendirme amaçlı eklenmiştir. Hak sahiplerinin talebi durumunda kaldırılabilir.

  • Bir YORUM bırak?