Proxy kimdir?

Proxy kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Vekil sunucu veya yetkili sunucu, (u0130ngilizce: proxy server veya yalnu0131zca proxy ) u0130nternet’e eriu015fim su0131rasu0131nda kullanu0131lan bir ara sunucudur. Bu durumda, u00f6rneu011fin bir au011f sayfasu0131na eriu015fim su0131rasu0131nda dou011frudan bau011flantu0131 yerine:nnTarayu0131cu0131 vekil sunucuya bau011flanu0131r ve hangi sayfayu0131 istediu011fini su00f6ylernVekil sunucu gerekiyorsa o sayfaya bau011flanu0131r ve iu00e7eriu011fi alu0131rnVekil sunucu tarayu0131cu0131ya iu00e7eriu011fi gu00f6nderirBilgisayar au011flaru0131nda, bir vekil sunucu diu011fer sunuculardan kaynaklaru0131 isteyen istemcilerin talepleri iu00e7in bir aracu0131 olarak davranan sunucudur. Bir istemci vekil sunucuya bau011flanu0131r, bazu0131 servisler ister, u00f6rneu011fin bir dosya, bau011flantu0131, au011f sayfasu0131 veya farklu0131 bir sunucudan uygun diu011fer kaynaklar gibi ve vekil sunucusu, kolaylau015ftu0131rmak ve karmau015fu0131klu0131u011fu0131nu0131 kontrol etmek iu00e7in bir yol olarak talebi deu011ferlendirir. Bugu00fcn biru00e7ok vekil, au011f vekilleridir.Vekil sunucu, u0130nternet’e eriu015fim su0131rasu0131nda ara makine olarak kullanu0131lan makinedu0131r. u0130nternet’e eriu015fim su0131rasu0131nda vekil gu00f6revi gu00f6ru00fcrler. u0130nternet’e eriu015fim su0131rasu0131nda direkt bau011flantu0131 yerine bu tu00fcr bau011flantu0131lar u00fczerinden bau011flanu0131lu0131r ve ana bau011flantu0131yu0131 isteyen makine geu00e7ici olarak kimliu011fini gizleyebilir. u00c7u00fcnku00fc u0130nternet’e bu makinalar u00fczerinden bau011flanu0131ldu0131u011fu0131ndan karu015fu0131 tarafu0131n, bau011flanan makineyi deu011fil u00fczerindeki vekil sunucuyu gu00f6recektir. Bu tu00fcr makineler son zamanlarda u00f6zellikle hackerlar tarafu0131ndan kimlik gizlemek iu00e7in pek tercih edilmiyor. Daha u00e7ok u00fclke ku0131su0131tlamasu0131 olan sitelere giremeyen kullanu0131cu0131laru0131n bu yu00f6ntemi kullanrak u0130nternet’e girebilmesi gibi. u00d6rneu011fin Tu00fcrkiye’de YouTube’un kapalu0131 olduu011funda bu yu00f6ntem u00fczerinden girilebilmesi gibi.Bu teknoloji, biru00e7ok avantaj sau011flar:nnFazladan hu0131z: vekil sunucu, u00e7ok ziyaret edilen sayfalaru0131 u00f6nbelleu011fine alabilir. Bu durumda, o sayfa ziyaret edilmek istendiu011finde du00fcnyanu0131n u00f6bu00fcr ucundaki bir sunucuya bau011flanmak yerine u00f6nbellekteki bilgi okunur.nFazladan kontrol: vekil sunucu, istenen sayfalara eriu015fim verip istenmeyenlere eriu015fim vermeyebilir. Kimin hangi sayfaya girdiu011fini bellekte tutabilir. Gerekiyorsa, iu00e7eriu011fi deu011fiu015ftirerek (u00f6rneu011fin ku00fcfu00fcrleri silerek) verebilir.nFazladan gu00fcvenlik: vekil sunucu, viru00fcslu00fc dosyalaru0131 otomatik olarak temizleyebilir. Ayru0131ca, au011fda hiu00e7 kimsenin u0130nternet’e dou011frudan eriu015fimi olmadu0131u011fu0131 iu00e7in bir viru00fcsu00fc veya zararlu0131 bir programu0131 yayma ihtimalini de azaltu0131r.nFazladan gizlilik: u00d6zellikle u00c7inliler, Google ve Vikipedi gibi u00c7in hu00fcku00fcmetince yasaklanan sitelere bau011flanmak iu00e7in bu yu00f6nteme bau015fvururlar.nAsgari eriu015fim: Kullanu0131cu0131lar, u00f6zellikle hu00fcku00fcmet tarafu0131ndan yasaklanan (teknik tabiriyle "eriu015fimi engellenen") u0130nternet sitelerine bau011flanmak iu00e7in bu yu00f6nteme bau015fvururlar.Genelde u0130nternet servis sau011flayu0131cu0131lar, u015firketler ve bu00fcyu00fck au011flar (kampu00fcs au011flaru0131 gibi) tarafu0131ndan kullanu0131lu0131r.","images":[]}

+ +