Mustafa Demirci kimdir?

Mustafa Demirci kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Mustafa Demirci. Tu00fcrk akademisyen. 1967 yu0131lu0131nda Konya’nu0131n u00c7umra ilu00e7esine bau011flu0131 Tahtalu0131 ku00f6yu00fcnde dou011fdu. nOrta ve Lise eu011fitimini Karaman u0130mam-Hatip Lisesinde tamamladu0131 (1986). Selu00e7uk u00dcniversitesi u0130lahiyat Faku00fcltesiu2019nden 1991 yu0131lu0131nda mezun oldu. Selu00e7uk u00fcniversitesi Sosyal Bilimler Enstitu00fcsu00fcnde u201cBeytu00fcu2019l-Hikme: Kuruluu015fu, Faaliyetleri ve Etkileriu201d teziyle 1995 yu0131lu0131nda yu00fcksek lisansu0131nu0131 tamamladu0131. Yu00fczu00fcncu00fc Yu0131l u00dcniversitesi u0130lahiyat Faku00fcltesiu2019ne u0130slam Tarihi ve Sanatlaru0131 alanu0131nda asistan oldu (1994). Marmara u00dcniversitesi Sosyal Bilimler Enstitu00fcsu00fcnde bau015fladu0131u011fu0131 doktora esnasu0131nda, 1997-1998 yu0131llaru0131nda u00dcrdu00fcn u00dcniversitesinde misafir u00f6u011fretim u00fcyesi olarak arau015ftu0131rmalar yaptu0131. u201cAbbasiler Zamanu0131nda Toprak Sistemiu201d adlu0131 teziyle doktorasu0131nu0131 Marmara u00dcniversitesinde bitirdi (2001). Yu00fczu00fcncu00fc Yu0131l u00dcniversitesi u0130lahiyat Faku00fcltesi’nde 2005 yu0131lu0131nda Yrd. Dou00e7. Dr., 2006 Yu0131lu0131nda Dou00e7ent oldu. 2007 yu0131lu0131nda Selu00e7uk u00dcniversitesi Fen-Edebiyat Faku00fcltesi Tarih Bu00f6lu00fcmu00fc Ortau00e7au011f ku00fcrsu00fcsu00fcne u00f6u011fretim u00fcyesi olarak atandu0131. Aynu0131 u00fcniversitede Profesu00f6r oldu (2011). 2014 yu0131lu0131ndan bu yana Selu00e7uklu Arau015ftu0131rmalaru0131 Merkezi (Su00dcSAM) Mu00fcdu00fcrlu00fcu011fu00fc yapmaktadu0131r.nEvli ve u00fcu00e7 u00e7ocuk babasu0131du0131r. Arapu00e7a, u0130ngilizce ve Fransu0131zca bilmektedir. ).","images":[]}

+ +