Miras kimdir?

Miras kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Veraset, Tu00fcrkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan u015fahu0131slara ait mallar ile Tu00fcrkiye’de bulunan mallaru0131n veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsu0131z bir tarzda bir u015fahu0131stan diu011fer u015fahsa intikali Veraset ve u0130ntikal Vergisine tabidir.nBu vergi, Tu00fcrk tabiiyetinde bulunan u015fahu0131slaru0131n ecnebi memleketlerde aynu0131 yollardan iktisabedecekleri mallara da u015famildir.nTu00fcrkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir u015fahsu0131n Tu00fcrkiye hudutlaru0131 du0131u015fu0131nda bulunan malu0131nu0131 veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsu0131z bir tarzda iktisabeden ve Tu00fcrkiye’de iku00e2metgu00e2hu0131 olmayan ecnebi u015fahu0131s bu vergi ile mu00fckellef tutulmaz.","images":[]}

+ +