Laço Tayfa kimdir?

Laço Tayfa kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Lau00e7o Tayfa, klarnet ustasu0131 Hu00fcsnu00fc u015eenlendirici liderliu011findeki 8 mu00fczisyeninin bir araya gelmesiyle kurulan Lau00e7o Tayfa, ilk olarak u2018Brooklyn Funk Essentialsu2019 ile birlikte kaydettikleri u2018In The Buzzbagu2019 adlu0131 albu00fcmu00fc ile adu0131nu0131 duyurdu.nTu00fcrk mu00fcziu011finin geleneksel formlaru0131nu0131 caz, funk, reggae gibi batu0131 formlaru0131 ile kaynau015ftu0131ran u2018In The Buzzbagu2019 albu00fcmu00fcnu00fcn Tu00fcrkiye ve Amerikau2019da satu0131u015fa u00e7u0131kmasu0131nu0131n ardu0131ndan, Lau00e7o Tayfa u0130stanbul Caz Festivali ve Yapu0131 Kredi Sanat Festival’inde Brooklyn Funk Essantials ile birlikte sahne aldu0131.nIn The Buzzbag ile uluslararasu0131 mu00fczik piyasasu0131nu0131n bu00fcyu00fck beu011fenisini kazanan Lau00e7o Tayfa grubu 2000 yu0131lu0131nu0131n Ocak ayu0131nda u00e7u0131kardu0131u011fu0131 Bergama Gaydasu0131 adlu0131 albu00fcmle Tu00fcrk ve du00fcnya mu00fczik endu00fcstrisine tek bau015fu0131na merhaba dedi. Klarnette Hu00fcsnu00fc u015eenlendirici, klavyede Buru00e7 u015eensesli, Bass da Nurhat u015eensesli, davulda Volkan u00d6ktem, ritm perku00fcsyonda Mehmet Akatay, kanunda Nuri Lekesizgu00f6z, kemanda Ergun Hepbildik ve bau011flamada u00d6zkan Alu0131cu0131’dan oluu015fan Lau00e7o Tayfa grubu , geleneksel tu00fcrku00fcleri topladu0131klaru0131 bu ilk albu00fcmle u2018Karadeniz, Ege, Trakya, u0130u00e7 Anadolu Bu00f6lgesi ve Azeri paru00e7alaru0131nu0131n alt yapu0131laru0131nu0131 zenginleu015ftirip, kendi u00f6zgu00fcn u00e7alu0131u015f tarzu0131nu0131 da ekleyerek dinleyicilerin beu011fenisine sundu. Bergama Gaydasu0131, Tu00fcrkiyeu2019den sonra du00fcnyanu0131n en prestijli etnik mu00fczik plak u015firketlerinden biri sayu0131lan Traditional Crossroads tarafu0131ndan tu00fcm du00fcnyada dau011fu0131tu0131ldu0131.nTu00fcrkiyeu2019nin en u00f6nemli isimlerine sayu0131su0131z albu00fcmde eu015flik etmiu015f, hepsi birbirinden deu011ferli, virtu00fcoz mu00fczisyenlerden kurulu Lau00e7o Tayfa, geleneksel mu00fcziu011fimizi u00e7au011fdau015f bir du00fczenleme anlayu0131u015fu0131yla gu00fcnu00fcmu00fcze uyarlayan bir topluluk. Lau00e7o Tayfa, bau015faru0131yla harmanladu0131klaru0131 bu ilk albu00fcmlerinde genu00e7, yeniliku00e7i ve cesur bir yaklau015fu0131m u00f6rneu011fi sergiledi. nYurt iu00e7i ve yurt du0131u015fu0131nda biru00e7ok konser veren grup Mayu0131s 2002u2019de ABD New York Central Parku2019ta ve 35 kiu015fiyi bir araya getirerek oluu015fturduu011fu Lau00e7o Tayfa ve Big Band ile Temmuz 2002u2019de, 9. Uluslararasu0131 u0130stanbul Caz Festivali de dahil olmak u00fczere u00f6nemli festivallerde sahne aldu0131. nEkim 2002u2019de Doublemoon u201cHicaz Dolapu201disimli 2. albu00fcmleri Doublemoon tarafu0131ndan piyasaya u00e7u0131ktu0131. Tu00fcrkiyeu2019nin u00e7eu015fitli yu00f6relerinin en bilinen u015farku0131 ve tu00fcrku00fclerinden derlenen on u00fcu00e7 eserden oluu015fan albu00fcme Athena ve Kibariye de vokalleriyle renk kattu0131.nYeni albu00fcmu00fcn ardu0131ndan 11 u015fehirlik bir Tu00fcrkiye turnesine u00e7u0131kan Lau00e7o Tayfa Anadoluu2019da sevenleriyle buluu015ftu. 2003 yazu0131nda Cemil Topuzlu Au00e7u0131khava Sahnesiu2019nde u00fcnlu00fc Yunan mu00fczisyen Vassilis Saleas ile muhteu015fem bir konser vermiu015ftir. 26 Mayu0131s 2006 gu00fcnu00fc Nuri Lekesizgu00f6z’u00fcn vefat etmesinden sonra grup dau011fu0131lmu0131u015ftu0131r. Grup 2012 yu0131lu0131nda 15. Ankara Caz Festivali kapsamu0131nda Ankara’da bir konser vermiu015ftir.","images":[]}

+ +