Kazancı Bedih kimdir?

Kazancı Bedih kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Bedih Yoluk ya da tanu0131nan adu0131yla Kazancu0131 Bedih (d. 1 Ocak 1929, u015eanlu0131urfa – u00f6. 20 Ocak 2004, u015eanlu0131urfa), u015eanlu0131urfalu0131 gazelhan, su0131ra gecesi geleneu011finin u00f6nemli ustalaru0131ndandu0131r.nBedih ailenin tek erkek u00e7ocuu011fuydu. Belediye memurluu011funun ardu0131ndan yaptu0131u011fu0131 kazancu0131lu0131k mesleu011fi nedeniyle bu lakapla tanu0131nu0131r. u00c7ocukluu011fundan itibaren mu00fczikle ilgilendi, cu00fcmbu00fcu015f, ud ve tanbur u00e7almayu0131 u00f6u011frendi, yu00f6redeki su0131ra gecelerine katu0131larak sanatu0131nu0131 geliu015ftirdi. 2000’in u00fczerinde kaset yaptu0131. Sesinin ve yorumunun taklit edilememesiyle adu0131nu0131 duyurdu. Kendine has bir hali ve u00fcslubu olan Kazancu0131 Bedih, bundan dolayu0131 yu00f6rede "pir" diye u00e7au011fru0131lu0131yordu.Tu00fcrk halku0131 ve medya u015eanlu0131urfa’daki su0131ra geceleri geleneu011fini onunla keu015ffetmiu015ftir. Ku00fcu00e7u00fck yau015flardan itibaren su0131ra gecelerine katu0131lan Bedih u015eanlu0131urfa yu00f6resinde bu gecelere u00e7au011fru0131lan en u00f6nemli isimlerden birisiydi. 1993 yu0131lu0131nda u0130brahim Tatlu0131ses’in sunduu011fu u0130bo Show isimli televizyon programu0131nda gu00f6ru00fcldu00fc. Burada Fuzuli’nin "u00d6yle sermestem ki idrak etmezem du00fcnya nedir" diye bau015flayan su00f6zleri ustaya yeni kapu0131lar au00e7acaktu0131. Fakat bunu kendisi hiu00e7 istemiyordu. u00c7u00fcnku00fc buna sebep bu tu00fcr ortamlardaki yozlau015fmaydu0131. Bedih ise daha sessiz ve sakin bir hayatu0131 seviyordu. Kahvehanelere gitmezdi ve su0131ra gecelerine katu0131lmayu0131 u00e7ok seviyordu. Katu0131ldu0131u011fu0131 gecelerde u00e7ou011funlukla para almu0131yordu. u0130brahim Tatlu0131ses’in programu0131na katu0131ldu0131ktan sonra tekrar ekranlara u00e7u0131kmasu0131 iu00e7in you011fun istek alan sanatu00e7u0131, iki ay kadar sonra programa tekrar katu0131ldu0131.Televizyona u00e7u0131kmasu0131 onun daha fazla tanu0131nmasu0131na yol au00e7tu0131. 1996’da bu defa Yavuz Turgul’un yu00f6nettiu011fi bau015frollerini u015eener u015een ve Uu011fur Yu00fccel’in paylau015ftu0131u011fu0131 Eu015fku0131ya filminde "Nice bu hasreti dildar ile giryan olayu0131m, yanayu0131m au015fku0131nla bu00fcryan olayu0131m" dizeleri ile gu00fcndeme geldi. Savau015f Ay’u0131n sunduu011fu bir programda "Hafu0131zamda binlerce paru00e7alu0131k aru015fivim var. Onlaru0131 birileri derlese, kayu0131t altu0131na alsa, hep Hu00fclya Avu015far’a u0130bo Showlara u00e7u0131ku0131yorum. Bu00f6ylemi olmalu0131ydu0131?" demiu015ftir. u0130brahim Tatlu0131ses’in bir programu0131 u00f6ncesinde ise Ahmet Kaya ile aynu0131 ortamda bulunan ancak kendisini tanu0131mayan Bedih’e Tatlu0131ses, Ahmet Kaya iu00e7in onu programa u00e7u0131kartacau011fu0131nu0131 ve tanu0131yu0131p, tanu0131madu0131u011fu0131nu0131, kendisini nasu0131l bulduu011funu sorduu011funda Bedih; "Ou011flum bu sau00e7, sakal ne? Biraz kessene" demiu015f ve ou011flu Ahmet Kaya’nu0131n stilinin bu00f6yle olduu011funu ve tanu0131nmu0131u015f bir sanatu00e7u0131 olduu011funu kendisine su00f6ylediu011finde Bedih u015fau015fu0131rmu0131u015ftu0131r.Yine bu su0131ralarda televizyonlara neden bu kadar az u00e7u0131ktu0131u011fu0131nu0131 soran bir basu0131n mensubuna "Memlekette raku0131 kalmaz" esprisi yapmu0131u015ftu0131r. 2003 yu0131lu0131 Eylu00fcl ayu0131nda 76 yau015fu0131ndayken baku0131rcu0131lar u00e7aru015fu0131su0131ndaki mesleu011fine geri du00f6nme kararu0131 aldu0131. Bu kararu0131n ardu0131ndaki asu0131l sebep bu alandaki yozlau015fma olduu011fu kadar, devlet tarafu0131ndan sahip u00e7u0131ku0131lmama ve bir tu00fcr yalnu0131z bu0131raku0131lma refleksi oldu.Kazancu0131 Bedih ve eu015fi, 20 Ocak 2004’te u015eanlu0131urfa’daki evde uyuduklaru0131 esnada, katalitik sobadan su0131zan gazdan zehirlenerek hayatlaru0131nu0131 kaybettiler. Cenazelerini ou011fullaru0131 Naci Yoluk ertesi gu00fcn saat 10.30 su0131ralaru0131nda eve girdiu011finde bulmuu015ftur. Sanatu00e7u0131nu0131n Mahsun Ku0131rmu0131zu0131gu00fcl ile birlikte du00fcet yaptu0131u011fu0131 Nemrut’un Ku0131zu0131 adlu0131 paru00e7aya u00f6lu00fcmu00fcnden sonra klip u00e7ekilmiu015ftir.","images":[]}

+ +