Baytar kimdir?

Baytar kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Veteriner hekim, veteriner tu0131p uygulamalaru0131nu0131 uzmanlu0131kla yapan ve insan olmayan hayvanlaru0131n u00fcremelerinin engellenmesi veya arttu0131ru0131lmasu0131na, beslenmelerine, hastalu0131klaru0131na, rahatsu0131zlu0131klaru0131na ve yaralanmalaru0131na uzmanlu0131kla mu00fcdahale eden, koruyucu hekimlik uygulamalaru0131yla hastalu0131klaru0131 ve bozukluklaru0131 daha oluu015fmadan u00f6nleyen, hayvan hastalu0131klaru0131nu0131n ve parazitlerin kontrol altu0131na alu0131nmasu0131 iu00e7in arau015ftu0131rmalar ve uygulamalar yapan, yaptu0131u011fu0131 u00e7alu0131u015fmalarla insan sau011flu0131u011fu0131na da hizmet eden bir tu0131p mensubu. Veteriner faku00fcltesinden mezun olarak ve u00fclkelere gu00f6re deu011fiu015fen u015fartlaru0131 yerine getirerek unvan alu0131rlar.","images":[]}

+ +